Organisera ditt arbetsschema med Doodle

Sedan 2007 har Doodle blivit känd som det mest optimala gratisprogrammet för schamläggning av arbetsscheman tillgängligt. Utan att behöva betala för ett konto, tillåter Doodle dig att boka träffar och möten med kollegor och bekanta. På Doodle.com kan du skapa omröstningar och enkäter för evenemang med olika datumförslag och tider, och skicka enkäten till de inbjudna så de kan fylla i sina tillgängliga tider. Doodle är lätt att använda för att både skapa enkäter och att fylla i dem. Helt gratis, kan ditt online-arbetsschema delas med resten av ditt arbetsteam och visa när du inte är tillgänglig. Så länge alla deltagarna är snabba kan du kvickt se vilken tid som är den bästa att mötas på. Titta på exemplet nedanför.

Gratis arbetsschema på Doodle.com

Synkronisera arbetsschemat med ett premiumkonto

Med ett Doodle Premiumkonto kan du nu synkronisera din webbkalender och se ditt arbetsschema samtidigt som du skapar och fyller i enkäter. Detta innebär att du inte längre behöver hoppa fram och tillbaka mellan Doodle och din kalender. Genom att ansluta din kalender kan du se enkäten du har gjort med Doodle i kalenderformat tillsammans med dina förbokade möten, och därför eliminera riskerna för dubbelbokning när du tittar på dina tillgängliga tidsluckor.

Här är ett exempel.

Jannes chef har skickat ut en Doodleenkät till några av sina kollegor för att se vilken som är den bästa tiden för mötet med juni/juli-sammanfattningen. Eftersom Janne har kopplat upp sin Google-kalender tillsammans med sitt Doodle Premiumkonto kan han se över sin chefs tidsförslag samtidigt som hans förbokade möten för den veckan.

Gratis arbetsschema på Doodle.com, men kalenderöversikten är endast tillgänglig med Premiumkontot.” />
</p>
<p>De mörkblå luckorna är föreslagna tider och de ljusblå luckorna är Jannes förbokade planer. Genom att flytta musen över varje tidsförslag kan han antingen klicka ”ja” eller ”nej” och luckan kommer då antingen bli grön eller röd. </p>
<p><img src=

Janne kan då spara de tillgängliga tiderna och dessa kommer att fyllas in i enkäten. Till slut kommer det se ut ungefär så här:

Gratis arbetsschema från Doodle.com, men kalenderöversikten är endast tillgänglig med Premiumkontot

”Tisdagen den 28., klockan 16:00” är klart vinnare som den bästa tiden att hålla mötet.

Ett snabbt och enkelt arbetsschema

Som visat i exemplet, genom att integrera arbetsschemaprogrammet kan du tydligt förenkla processen att boka möten med kollegor med flertal hektiska scheman. Att ha många program för arbetsschemahantering kan lätt leda till förvirring, dubbelbokningar och missade möten. Doodle slår ihop dina scheman på en enda plats och tillåter dig att planera dina dagar och veckor snabbt, enkelt och säkert.

skapa arbetsschema