Hvad er et styringsudvalg?

Read Time: 5 minutes

Doodle Logo

Doodle Content Team

Updated: 23. aug. 2023

Group meeting in glass office

Et ledelsesudvalg er en gruppe af bestyrelsesmedlemmer eller andre ledende medarbejdere, som er ansvarlige for at føre tilsyn med en organisations struktur. Den vil typisk have følgende ansvarsområder:

Overvågning af organisationens ledelsesstruktur: Dette omfatter at sikre, at den har en klar og effektiv ramme på plads.

Rådgivning af bestyrelsen om ledelsesspørgsmål: Rådgivning om en række administrative spørgsmål som f.eks. risikostyring, successionsplanlægning og etik.

Overvågning af organisationens overholdelse af gældende love og regler: Udvalget skal sikre, at organisationen overholder alle gældende love og regler.

Organisationens risikostyringsprogram: Dette omfatter at sikre, at de har et robust program på plads for at identificere og afbøde ting, der kan skade virksomheden.

Overvågning af organisationens etiske program: Virksomheder kan ikke bare gøre, hvad de vil. Udvalget skal sikre, at de har et stærkt etisk program på plads for at fremme den rigtige adfærd i alt, hvad de gør - fra medarbejdere til forretningspraksis.

Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Vigtigheden af møder i styringsudvalget

De er vigtige, fordi de giver udvalget mulighed for at drøfte og træffe beslutninger om en række forskellige administrative spørgsmål. Dette kan være med til at sikre, at organisationen er godt styret, og at den overholder alle gældende love og regler.

Da udvalget sandsynligvis består af C-level- eller ledende medarbejdere, kan det være svært at finde et tidspunkt, hvor de kan samles. Når du gør det, skal du sørge for, at dit møde bliver produktivt. Her er nogle tips til effektiv planlægning af et møde i et styringsudvalg:

Sæt en klar dagsorden. Den bør indeholde alle de emner, der skal drøftes på mødet, og være ordnet efter prioritet.

Uddel dagsordenen på forhånd. På den måde får udvalgsmedlemmerne tid til at forberede sig til mødet og til at komme med spørgsmål eller kommentarer.

Start og afslut mødet til tiden. Det viser respekt for udvalgsmedlemmernes tid.

Opmuntre alle udvalgsmedlemmer til at deltage. Alle skal have mulighed for at bidrage til diskussionen. Lad ikke én person dominere samtalen.

Tag noter. Dette vil være med til at sikre, at de beslutninger, der træffes på mødet, dokumenteres og følges op.

Følg op på de punkter, der skal tages op. Efter mødet skal du sikre dig, at alle de handlingsopgaver, der er blevet tildelt, er gennemført. En opfølgningsmail er en god måde at sikre, at alle ved, hvem der gør hvad.

Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Planlæg dine møder i styringsudvalget med Doodle

Doodle er et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer, der hvert år bringer millioner af mennesker sammen.

Det giver dig mulighed for at skabe en afstemning, der beder udvalgsmedlemmer om at angive deres tilgængelighed til et møde. Når du har oprettet den, kan du sende den til udvalgets medlemmer via e-mail eller et link.

Udvalgsmedlemmerne kan derefter stemme om de tidspunkter, de er tilgængelige. I løbet af få minutter har du et tidspunkt for mødet, der passer til alle.

Doodle kan også sende påmindelser, give dig mulighed for at fastsætte frister og afholde møder virtuelt - hvis I ikke kan mødes personligt. Så hvorfor ikke oprette din egen gratis Doodle-konto i dag?

Related content

Students listen to their teacher

Scheduling

Sådan planlægger du din studietid, så du får akademisk succes

by Franchesca Tan

Read Article
woman in grey suit

Scheduling

Sådan udarbejder du en planlægningspolitik for dine medarbejdere

by Franchesca Tan

Read Article
Sign-up sheets

How to

Sådan opretter du et tilmeldingsark

by Purnima Kumar

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle