Marknadsundersökning som ett medel för datainsamling

En marknadsundersökning är en omtyckt och mycket effektiv metod för insamling av data inom alla möjliga områden. Begreppet härstammar från det engelska att överblicka / kartlägga och i marknads-och opinionsforskningssammanhang betyder det en undersökning eller utredning. Den kan genomföras genom en personlig intervju, en telefonintervju eller via ett skriftligt frågeformulär. Dessa tekniker innebär dock en hel del arbete. Med Doodles marknadsundersökningsverktyg kan man däremot snabbt och enkelt både skapa och svara på en marknadsundersökning.

Vad använder man marknadsundersökningar till?

Många forskningsområden förlitar sig på marknadsundersökningar, då det är särskilt användbart för att ta reda på folks åsikter, önskemål och trender genom mätningar och omröstningar. Men det är inte enbart användbart i forskningssyfte – du kan också dra nytta av marknadsundersökningar på det affärsmässiga och privata planet. Med verktyget från Doodle kan du göra marknadsundersökningar genom bara några få steg. Det passar både i skolan, för projektarbete och för mindre omröstningar bland vänner eftersom det är lätthanterligt både för den som skapar och den som svarar på marknadsundersökningen. Verktyget använder du utan kostnader och registrering är frivilligt. Du kan börja precis nu om du vill.

Du kan också använda marknadsundersökningar för att få feedback från dina kunder och medarbetare. God kommunikation bidrar till en välfungerande arbetsmiljö och förbättrar din arbetsdag. Det är många förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare respektive tjänsteleverantörer och kunden där direktkontakt aldrig sker. Doodles marknadsundersökningsvertyg kan hjälpa kommunikationen genom att tillåta utbyte av information. Försäkra dig om hög kundnöjdhet eller nöjda anställda med regelbundna omröstningar, och lägg upp länken till din omröstning på firmans hemsida eller en annan offentlig plattform. Du kan också skicka länken via mejl.

Med Doodle får du både ett enkelt och flexibelt verktyg. Skapa många olika typer marknadsundersökningar, och anpassa dem efter dina personliga behov.

Så kan du göra en marknadsundersökning

Att utforma ett frågeformulär kan du göra på nolltid, men ta dig lite tid till att fundera på orsaken till din marknadsundersökning. Utifrån storleken på din undersökning kan du spara mycket tid. Följande punkter spelar en viktig roll i planeringssprocessen:

Definiera målet: Vad för information är du ute efter i din marknadsundersökning på nätet? Du kan ställa frågor om vanor, användarupplevelser och service, eller be om dina medarbetares åsikter, förslag eller erfarenheter med kurser och utbildningar.

Fastställ tiden för marknadsundersökningen. Åsikter ändras snabbt. Med Doodle kan du antingen göra nya undersökningar till speciella tillfällen eller läsa av ett genomsnitt av resultaten genom regelbundna undersökningar. Genom att klicka på administrationslänken kan du redigera din färdiga undersökning. Du kan också spara den i PDF- eller Excel-format (under skriv ut / exportera) för att ha koll på hur deltagande och svaren ändrar sig med tiden.

När du väljer inställningar för din marknadsundersökning kan du kryssa för en anonym, sluten omröstning för att hålla dig och dina deltagare anonyma, och också inte låta deltagarna påverka varandra. SSL-krypteringen i Premiumpaketet säkerställer inte bara säker dataöverföring, utan skapar också förtroende bland de tillfrågade.

Försäkra dig om en högre svarsfrekvens genom att lägga till en beskrivning i din undersökning som redogör för dina avsikter med omröstningen. Berätta också för dina deltagare varför och till vad du vill använda uppgifterna de ger dig. Det skapar förtroende.

Genomför en Doodle marknadsundersökning på nätet

Med bara fyra steg kan du göra en förfrågning på doodle.com/create:

  • Fyll i rubrik, ditt namn och e-postadress. Plats och beskrivning är valfritt.
  • Gör en förfrågan md Doodles marknadsundersökningsverktyg

  • Fyll i dina alternativ i textfälten.
  • Skriv in dina val i textfälten

  • Välj inställningar.

  • Bjud in deltagare via e-post eller publicera länken offentligt.
  • skapa marknadsundersökning