Gör ett frågeformulär själv, snabbt och enkelt på nätet

Frågeformulär är ett mycket användbart redskap för att ta reda på information. I motsats till privata intervjuer ger ett frågeformulär snabbare och mer konkret information angående folks attityder, intressen eller egenskaper, och är statistisk pålitligt. De kan besvaras direkt av de förfrågade eller också genom en annan person som antecknar svaren, till exempel via telefon. Vanligtvis kommer frågeformulär i pappersform, men det blir mer och mer vanligt med digitala frågeformulär som sprids som webbenkäter. Det är också vanligt med telefonundersökningar, där intervjuaren fyller i frågeformuläret på datorn genom ett program. Strukturen på frågorna och svaren kan också variera: ja/nej-frågor, graderingsskalor, urval eller öppna frågor är bara några av möjligheterna för utformningen av frågeformuläret.

Med Doodle kan alla bli opinionsundersökare, enkelt och helt utan finansiella kostnader. Med webbverktyget kan du skapa frågeformulär och göra efterfrågningar angående avtal och möten med bara några få, enkla steg – helt gratis och även utan registrering.

Så kan du göra ett frågeformulär med Doodle

Oavsett om det är privat eller affärsmässigt kan ett frågeformulär ge uppgifter om kundnöjdhet eller åsikter från medarbetare, eller hjälpa till att fatta ett beslut med dina kompisar, till exempel till vilken klubb ni ska gå till helgen. För att skapa ett frågeformulär på nätet med Doodle för dina vänner, kunder eller kollegor att svara på behöver varken du eller dina deltagare registrera sig. Det bygger förtroende och ger hög svarsfrekvens.

Så här går det till:

På doodle.com/create kan du skapa en enkät. Ge din omröstning en titel och skriv i en kort, passande beskrivning för att förklara ditt frågeformulär. Det är obligatoriskt att fylla i ditt namn och e-postadress, men det betyder inte att du registrerar dig. Namnet visar dina deltagare vem som skickade dem enkäten, och din e-postadress är nödvändig då du kommer att skickas en länk till din enkät som du kan skicka vidare till dina deltagare. Du får också ett till mejl med tillgång till administreringen av frågeformuläret. Så länge frågeformuläret är online, har du alltid möjligheten att ändra, radera eller lägga till frågor.

Gör ett frågeformulär med Doodle

Därefter kan du skriva in dina alternativ, frågor, påståenden eller förslag som ska utvärderas. Du kan också lägga till flera textfält om det behövs.

Textfält för alternativ i ditt frågeformulär

Nästa steg är att välja vilka inställningar din förfrågan ska ha. Här kan du bestämma om du vill ha endast ”ja/nej”-svarsmöjligheter, eller det extra ”vidbehov”-alternativet, om du vill att svaren bara ska vara synliga för dig, eller att begränsa antal deltagare per svar. För att undvika flera deltagare per svar är det också möjligt att begränsa svarsmöjligheten till endast ett alternativ per deltagare.

Inställningar för frågeformuläret

För att slutföra frågeformuläret och få mejlet med länken för inbjudningar behöver du bara klicka på ”Slutför”. Då kan du välja att bjuda in dina deltagare genom att antingen skicka länken till dina kontakter själv med din e-post eller genom att skriva in e-postadresserna i det uppgivna textfältet och låta Doodle skicka ut inbjudningarna åt dig. Om du har ett Doodlekonto kan du koppla upp din adressbok till Doodle, och länken kommer att bli skickad till dina utvalda kontakter.

Bjud in dina deltagare

När dina deltagare klickar på länken kommer de direkt till ditt frågeformulär. Där skriver de in sig med sitt namn eller pseudonym och svarar på frågan. Anledningen till att textfältet för namn står ledigt är för att man också ska kunna skriva in sig med sitt yrke, ålder, kön eller typ. På det sättet kan du som opinionsundersökare få nyttig information för utvärdering av enkäten.

Översikt över ditt färdiga frågeformulär

Prova det nu!

skapa frågeformulär