Undersøgelse afslører den tid, der bruges på planlægning

Read Time: 4 minutes

Doodle Logo

Doodle Content Team

Updated: 25. maj 2023

Group of people making toast

Er det muligt at spare tid ved at bruge et online planlægningsværktøj som Doodle i stedet for alternative værktøjer som telefonopkald, e-mail osv.? Mange af jer, der har brugt et online planlægningsværktøj, vil sandsynligvis sige, at det bestemt er muligt, men en eksperimentel undersøgelse, der blev udført som led i en bacheloropgave på ETH Zürich, har leveret data til støtte for dette punkt.

Til dette eksperiment blev en gruppe på 96 personer udvalgt til at bruge Doodle og alternative planlægningsværktøjer til at arrangere en privat middag med 4-6 deltagere, et forretningsmøde med 6-8 deltagere og en privat middag med 10-15 deltagere.

Generelle planlægningsresultater

Nedenfor er de generelle resultater, der blev observeret med hensyn til den generelle planlægningsadfærd, inkluderet.

Kommunikationen frem og tilbage er den største tidsrøver under planlægningen, og antallet af iterationer og den nødvendige tid vokser lige så meget som antallet af deltagere. Det blev også bemærket, at køn, alder og uddannelse ikke har nogen indflydelse på den tid, det tager at få planlagt noget.

Detaljerede planlægningsresultater

Følgende data fremhæver forskellene i forhold til mængden af tid, der er nødvendig til planlægning, når Doodle anvendes i stedet for alternative planlægningsværktøjer.

Som du kan se, planlægger Doodle-brugere mindre møder på mindre end halvdelen af den tid, der kræves af personer, der bruger andre værktøjer, og i gennemsnit sparer de omkring en kvart time (11-15 minutter).

Der spares endnu mere tid i større grupper. F.eks. kan et møde/arrangement med 10-15 deltagere planlægges på ca. 45 minutter med Doodle, mens brugere uden Doodle skal bruge 1 1/2 til 2 timer på at gøre det samme.

Så næste gang du tror, at du sparer tid med Doodle, kan du vide, at det ikke kun er i dit hoved!

Related content

Remote working

Meeting Types

Hvad er et virtuelt møde?

Read Article
woman in blue jacket

Meeting Types

Sådan håndterer du et indledende møde: 9 vigtige tips

Read Article
Planning

Scheduling

En guide til planlægningsplatforme

by Bobby Rae

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle