Hvad er en IEP-møde?

Read Time: 5 minutes

Bobby Rae

Bobby Rae

Updated: 6. jul. 2023

Woman with mobile in hand

Hvad er et IEP?

Et IEP eller Individualized Education Program er et juridisk dokument, der kræves i henhold til amerikansk lov, og som oprettes for hvert barn, der har brug for specialundervisning i det amerikanske offentlige skolesystem.

Det oprettes af forældre, lærere, specialundervisere og andet støttepersonale, der hjælper med barnets undervisning. Formålet med IEP'en er at sikre, at barnets undervisning opfylder dets behov og giver det de bedste betingelser for, at det kan trives.

Med en Doodle-konto kan du arrangere events hurtigt og helt gratis.

Ud over at opstille mål for året fastsættes der i dokumentet eventuelle særlige tilpasninger eller ændringer, der skal foretages. Nogle børn kan f.eks. have brug for tale- eller ergoterapi.

woman on desk with group in background

Hvad er et IEP-møde?

Skolerne er ved lov forpligtet til at afholde et IEP-møde hvert år. Det er en mulighed for forældre, lærere og andre, der er involveret i barnets uddannelse, til at gennemgå den undervisning, barnet modtager, og foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

På mødet vil underviserne informere forældrene om barnets fremskridt i løbet af det seneste år. De vil skitsere styrker, og om målene fra det sidste møde blev opfyldt. Normalt giver forældrene også feedback på dette tidspunkt for at lade lærerne vide, hvordan de føler, at året er gået.

Uddannelsesteamet vil derefter skitsere, om de mener, at der er behov for ændringer i barnets IEP. F.eks. kan barnets handicap ændre sig i takt med, at det vokser, og det skal der tages højde for.

Det er vigtigt, at både forældre og barnets uddannelsesteam arbejder konstruktivt på et IEP-møde. Med dette dokument oprettes en plan, der skal gælde for hele året, og konstante revisioner som følge af dårlig planlægning vil sandsynligvis have en negativ indvirkning på barnet.

Som forberedelse til mødet er det nyttigt for den person, der faciliterer det, at sende en rapport om barnets fremskridt, så alle kan gennemgå den og komme forberedt til mødet. En formand bør også facilitere diskussionen for at sikre, at alle bliver hørt, og at folk ikke taler over hinanden.

Efter mødet sendes dokumentet til alle parter, og det bør gennemgås, inden det underskrives. Eventuelle tiltag bør også være afsluttet, inden dokumentet gennemføres.

Intet kreditkort påkrævet

Sådan arrangerer du et IEP-møde

Det er svært at finde et tidspunkt, hvor alle kan mødes til et så vigtigt møde, men Doodle kan hjælpe.

Group Poll gør det nemt for pædagoger og forældre at mødes. Hvis du er arrangør, skal du vælge de tidspunkter, du gerne vil holde dit møde, og sende det til de forældre og det faglige personale, du har brug for. De vil svare med deres tilgængelighed, og du vil få et møde bekræftet på få minutter.

Med et Doodle Professional Teams abonnement kan du booke alle mulige møder på vegne af lærere. Med vores værtsfunktion kan du booke møder på deres vegne, og så vises det automatisk i deres skema.

Du kan også tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj, som automatisk vil blive knyttet til alle invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt for dig at arrangere alle typer møder. Ikke mere e-mail ping pong, bare mere tid til at fokusere på de vigtige ting. Prøv det gratis i dag.

Related content

SUS_Hero

Scheduling

Tilmeldingssedler: Forenkling af eventkoordinering

by Purnima Kumar

Read Article
two people smiling

Scheduling

7 tips til at planlægge mere effektive medarbejderudviklingssamtaler

by Franchesca Tan

Read Article
Group Planning

Scheduling

Den bedste måde at planlægge tid til at netværke på

by Franchesca Tan

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle