Hvad er et TAC-møde?

Read Time: 4 minutes

Franchesca Tan

Franchesca Tan

Updated: 5. feb. 2024

team meeting at laptop

Et TAC-møde, der er en forkortelse for "Thesis Advisory Committee Meeting", er et afgørende kontrolpunkt i en kandidatstuderendes akademiske rejse, især for dem, der er i gang med en master- eller ph.d.-grad. Dets primære formål er at give vejledning, feedback og evaluering af den studerendes fremskridt med sit speciale eller afhandlingsprojekt.

Formålet med et specialeudvalg

Et specialeudvalg, der består af erfarne professorer og eksperter inden for den studerendes fagområde, vejleder de studerende i at forfine deres forskningsmål og metode og sikrer, at forskningen er i overensstemmelse med akademiske standarder.

De evaluerer også den studerendes fremskridt, forskningskvalitet og gennemførlighed af deres projekt. Den feedback, der gives under TAC-møderne, kan hjælpe de studerende med at forfine deres arbejde.

På grund af TAC-mødernes formelle karakter og det niveau af forberedelse, der kræves, holder de også de studerende ansvarlige for deres forskningstidslinje og sikrer, at de forbliver på rette spor for at nå deres akademiske mål.

Hvad sker der på et TAC-møde?

TAC-møder begynder med en præsentation af fremskridt. Den studerende præsenterer sin forskning, sine resultater og eventuelle udfordringer. Denne præsentation omfatter ofte dataanalyse, opdateringer af litteraturgennemgangen og forslag til ændringer af forskningsplanen.

Komitémedlemmerne giver derefter konstruktiv feedback, forslag til forbedringer og potentielle løsninger på forskningsudfordringer. Når feedbackrunden er afsluttet, fastlægger komitéen og den studerende klare mål for den næste fase af forskningen. Dette omfatter fastsættelse af milepæle, deadlines og finpudsning af forskningsspørgsmål.

Der tages også et detaljeret referat af mødet, som opsummerer diskussioner, handlingspunkter og eventuelle revisioner af forskningsplanen. Disse referater fungerer senere som et referencepunkt for den studerendes fremskridt.

Hvor langt bør et TAC-møde være?

Varigheden af et TAC-møde kan variere afhængigt af forskningens kompleksitet og antallet af punkter på dagsordenen, der skal diskuteres. Det anbefales dog generelt at holde disse møder kortfattede og fokuserede. Et typisk TAC-møde kan vare alt fra en til to timer.

Planlægning af et vellykket TAC-møde

For at få et vellykket TAC-møde er det vigtigt at forberede sig grundigt og være struktureret. Før hvert møde skal du sikre dig, at præsentationen af status er velforberedt. Definér også en klar dagsorden for diskussionen.

Hold styr på din forskning, herunder data, noter og eventuelle ændringer, der er foretaget siden sidste møde. Under mødet skal du være modtagelig for feedback fra udvalgets medlemmer. Deres indsigt kan forbedre din forskning og forfine din tilgang.

Efter mødet skal du straks tage fat på eventuelle handlingspunkter eller revisioner, der blev diskuteret under mødet. Det viser, at du er engageret i din forskning.

TAC-møder er uvurderlige kontrolpunkter, der tilbyder vejledning, feedback og ansvarlighed. Uanset om du befinder dig i et fysisk rum eller et virtuelt mødelokale, spiller disse møder en afgørende rolle for at fremme din forskning og nå dine akademiske mål.

Planlæg dit TAC-møde på få minutter

For at hjælpe dig med at fokusere på det, der virkelig betyder noget, kan du prøve at planlægge dit næste TAC-møde med Doodle. Doodle er et planlægningsværktøj, der giver dig mulighed for at finde dit næste møde på bare få minutter. Du kan oprette en afstemning, dele den med dit team og straks finde de bedste tidspunkter for alle.

Related content

SUS_Hero

Scheduling

Tilmeldingssedler: Forenkling af eventkoordinering

by Purnima Kumar

Read Article
two people smiling

Scheduling

7 tips til at planlægge mere effektive medarbejderudviklingssamtaler

by Franchesca Tan

Read Article
Group Planning

Scheduling

Den bedste måde at planlægge tid til at netværke på

by Franchesca Tan

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle