Enkle strategier til møder med forskelligartet indhold

Read Time: 6 minutes

Doodle Logo

Doodle Content Team

Updated: 21. jun. 2023

Five chairs with different colors in a row.

Når det drejer sig om mangfoldighed og integration på arbejdspladsen, fortæller statistikkerne historien: Det er 35 % mere sandsynligt, at etnisk mangfoldige arbejdspladser klarer sig bedre end deres mindre mangfoldige konkurrenter, og virksomheder med en mangfoldig sammensætning af køn er 15 % mere sandsynlige for at klare sig bedre, ifølge forskning fra McKinsey. Markedsanalytiker Josh Bersin finder, at virksomheder med forskelligartethed har 1,7 gange større sandsynlighed for at være innovationsledere, og Harvard Business Review rapporterer, at de har 70 % større sandsynlighed for at erobre nye markeder. Ikke nok med det, men rekrutteringsbureauet Glassdoor finder, at 67 % af de jobsøgende anser mangfoldighed som en vigtig faktor ved vurderingen af potentielle arbejdspladser. Ud over at afspejle den mangfoldige verden, vi lever i, er mangfoldige arbejdspladser mere ønskværdige og mere konkurrencedygtige end deres modstykker. Og alligevel...

Lad os tage USA som et casestudie: I 2016 rapporterede Fortune, at kun 4 % af CEO-stillingerne i Fortune 500-virksomhederne var besat af kvinder. Faktisk var der ikke kun færre kvindelige CEO'er end mandlige CEO'er, der var også færre kvindelige CEOS'er end mandlige CEOS'er ved navn Dave. Og en nylig undersøgelse har afsløret, at sorte amerikanere har 16 % mindre sandsynlighed for at blive indkaldt til en jobsamtale, en ulempe, der begynder allerede, før de kommer ind ad døren. Situationen uden for USA er stort set den samme.

Hvad er så den største hindring, når det gælder mangfoldighed på arbejdspladsen? Det lange svar er, at der er en masse strukturelle og systemiske fordomme, som skal overvindes. Men der findes også handlingsorienterede, let gennemførlige strategier på arbejdspladsen, som kan have en reel effekt, når det drejer sig om at fremme og pleje et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmiljø. På alle niveauer på arbejdspladsen, lige fra ansættelse til forfremmelse og afholdelse af møder, er der noget at gøre. Hos Doodle er møder tilfældigvis vores hjulkasse, og derfor er vi glade for at dele vores viden om at skabe og opretholde mangfoldige, inkluderende møder.

For mødet

Arbejdet med at skabe inkluderende møder begynder før selve mødet. Med nogle enkle, praktiske forberedelser er du godt på vej til at afholde møder, hvor alle føler sig godt tilpas og opfordres til at deltage.

Begynd med at tjekke din liste over inviterede: afspejler sammensætningen af deltagerne på de vigtigste møder den mangfoldige sammensætning på din arbejdsplads? Hvis ikke, er det let at rette op på det! Lav om på tingene og inviter forskellige deltagere - glem ikke, at nye stemmer kan give nye idéer.

Men hvad nu, hvis du allerede har en mangfoldig gæsteliste til dine møder, men alligevel ser de samme ansigter hver gang? Så er du måske nødt til at grave lidt dybere. Er der en grund til, at nogle personer ikke møder op til vigtige møder? Hvorfor kommer nogle mennesker for sent eller smutter tidligt? Hvorfor synes nogle mennesker aldrig at sige noget? Prøv at sammenligne dit planlagte møde med en kalender over religiøse og etniske helligdage. Hvis du tilbyder forfriskninger til møderne, skal du sørge for at imødekomme en lang række kulturelle diætkrav og tydeligt angive vegetariske, halal- og kosher-muligheder.

Tænk på arbejdende forældre, når du planlægger vigtige møder: Møder tidligt om morgenen og møder, der varer længe, vil sandsynligvis komme i konflikt med familiemæssige forpligtelser. Hvis du gør en indsats for at invitere folk til at komme med input til mødets dagsorden på forhånd, kan du hjælpe folk med at føle sig inkluderet i mødet og investeret i resultatet, og du kan undgå at overse spørgsmål, der kan være vigtige for andre. Endelig vil det at uddele så meget materiale som muligt før mødet give deltagerne mulighed for at gennemgå det i deres egen tid, hvilket betyder, at personer med handicap eller forskellige indlæringsbehov ikke vil have svært ved at følge med, når mødet er i gang.

Under mødet

Okay, du har forberedt dig og sikret dig, at en bred vifte af mennesker ikke blot kan deltage, men også føler sig trygge ved at deltage i mødet. Men når du har afsluttet mødet, har de samme få stemmer domineret diskussionen. Det er et almindeligt problem: på et typisk møde med 8 personer er det 3 personer, der taler 70 % af det hele. Og disse dominerende stemmer kan let overdøve mere varierede synspunkter. Under dine møder er det afgørende at sætte den rigtige tone, så alle kan deltage og føle, at deres bidrag er værdsat. Hvis du oplever, at det er de samme få personer, der gang på gang overtager mødet, kan du overveje at opstille retningslinjer for hele arbejdspladsen, der foreskriver, at der ikke må afbrydes under møderne. Hvis du leder et møde og bemærker, at en person afbryder ofte, er det passende at afbryde høfligt, når det sker, og tage problemet op med vedkommende senere. Hvis du søger feedback på et kritisk spørgsmål, kan du også prøve at gå rundt om bordet og bede om input fra hver enkelt deltager på skift. Du kan endda prøve at stille et spørgsmål og give deltagerne et par minutter til at skrive deres svar ned, inden de deler dem. Det giver alle tid til at forberede deres tanker og modvirker den form for konkurrencemiljø, hvor de højest og hurtigste stemmer bliver hørt som de første.

Ud over at sikre sig mod afbrydelser er det vigtigt at forstærke forskellige stemmer og sikre, at ideer tilskrives korrekt. Denne strategi kan være så enkel som at gentage en andens idé og eftertrykkeligt knytte dennes navn til den - og som kvindelige medarbejdere i Obamas Hvide Hus fandt ud af, kan det give udbytte. Som Washington Post rapporterer:

"Kvindelige medarbejdere vedtog en mødestrategi, som de kaldte "forstærkning": Når en kvinde fremsatte et vigtigt punkt, gentog andre kvinder det og gav forfatteren æren for det. Dette tvang mændene i lokalet til at anerkende bidraget - og nægtede dem muligheden for at gøre krav på idéen som deres egen.

I Obamas første embedsperiode var de fleste af hans ledende medarbejdere mænd. I hans anden periode blev halvdelen af alle afdelinger i Det Hvide Hus ledet af kvinder. Det ser ud til, at denne strategi, der skulle gøre kvinders bidrag mere synlige, har virket.

Når arbejdspladserne er mangfoldige og rummelige, er det til gavn for alle og alting - herunder bundlinjen. Og takket være disse enkle strategier kan en mere rummelig arbejdspladskultur begynde med jeres møder. Når alt kommer til alt, er et møde, hvor alle stemmer værdsættes og høres, et godt møde.

Related content

Cody Walker

Scheduling

Den bedste måde at planlægge og administrere B2B-aftaler på

by Franchesca Tan

Read Article
man smiling with laptop

Scheduling

8 tips til planlægning i en kundevendt rolle

by Franchesca Tan

Read Article
A diverse team with good team spirit

Scheduling

Den bedste måde at planlægge tid til regelmæssige teambuilding-aktiviteter på

by Franchesca Tan

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle