General Terms and Conditions of the Processing of Personal Data by Doodle on behalf of the User

Generelle vilkår for databehandling

Ved at bruge visse Doodle-produkter anerkender du, at dette muligvis indebærer overførsel af personoplysninger til Doodle. I det omfang Doodle behandler sådanne data som din databehandler, gælder disse generelle vilkår og betingelser for behandling af personoplysninger i tillæg til de gældende generelle vilkår for service. I tilfælde af en konflikt med servicevilkårene har disse vilkår og betingelser for behandling af personoplysninger forrang.

Doodle og du er enige om følgende:

  1. Doodle behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med de gældende Generelle vilkår og betingelser og dens Privatlivspolitik;

  2. Doodle anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger;

  3. Doodle vil støtte dig med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (under hensyntagen til typen af behandling) for at opfylde din forpligtelse til at reagere på anmodninger om at udøve den registreredes databeskyttelsesrettigheder;

  4. Doodle sletter personoplysningerne ved afslutning af kontraktforholdet med dig så hurtigt som muligt og senest inden for en periode på højst 180 dage, medmindre schweizisk lovgivning, EU-lovgivning eller lovgivningen i den pågældende EU-medlemsstat kræver en længere opbevaring af oplysningerne; i denne forbindelse kan Doodle opbevare personoplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for levering af andre tjenester, som du bruger;

  5. Doodle skal give dig alle oplysninger, der er nødvendige for at bevise, at Doodle overholder sine forpligtelser som databehandler.

  6. Du accepterer, at Doodle kan overdrage sine databehandlingsforpligtelser til en underdatabehandler i overensstemmelse med sin privatlivspolitik og disse vilkår for brug af databehandling. Dette kan dog kun ske ved hjælp af en skriftlig aftale med underdatabehandleren, der pålægger underdatabehandleren forpligtelser, der ikke er mindre byrdefulde end dem, der pålægges Doodle i henhold til disse vilkår for brug af databehandling. Hvis en underdatabehandler ikke overholder sådanne forpligtelser, forbliver Doodle fuldt ud ansvarlig for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser over for dig. Du giver hermed Doodle tilladelse til at ansætte Doodles underleverandører som underdatabehandler(e). Hvis du har indvendinger mod en sådan yderligere underleverandør(er), kan du skriftligt meddele Doodle grundene til dine indvendinger. Dette udgør dog ikke en retlig ret til at påvirke yderligere underleverandører. Hvis du har indvendinger mod sådanne yderligere underleverandører, bedes du benytte en anden tjeneste end Doodle.

  7. Når Doodle opdager en faktisk eller formodet overtrædelse af beskyttelsen af dine personoplysninger, underretter Doodle dig omgående herom. En sådan underretning vil mindst indeholde følgende oplysninger: Detaljer om overtrædelsens art, antallet af involverede datasæt, kategorien og det omtrentlige antal registrerede, de sandsynlige konsekvenser af overtrædelsen og eventuelle foranstaltninger, der allerede er truffet eller umiddelbart er planlagt for at afbøde de mulige negative virkninger af overtrædelsen under hensyntagen til alle omstændigheder. Underretningen kan også gives i flere etaper under hensyntagen til de foreliggende oplysninger.

  8. Doodle kan også overføre dine personlige oplysninger til underdatabehandlere uden for dit land, hvis det er relevant for de databehandlingsformål, der er beskrevet i privatlivspolitikken. Disse underdatabehandlere er forpligtet til at overholde de samme databeskyttelsesforpligtelser som Doodle selv. Hvis databeskyttelsesniveauet i et land ikke svarer til det schweiziske niveau, vil Doodle kontraktmæssigt sikre, at beskyttelsen af dine personoplysninger altid svarer til beskyttelsen i Schweiz. Doodle sikrer dette i hvert enkelt tilfælde gennem en eller flere af følgende foranstaltninger:

Sidst opdateret: Feb 28, 2020