Aftale om serviceniveau

1. Introduktion

1.1 Denne serviceniveauaftale (herefter "SLA") afspejler de serviceniveaumål, som Doodle har givet brugeren af et gebyrbaseret abonnement (bortset fra Doodle Enterprise-brugere). Vilkårene i denne SLA er inkorporeret i vores generelle vilkår og betingelser i deres helhed ved henvisning, og ved at klikke på prompten eller boksen før brugen af tjenesterne, eller ved at bruge tjenesterne, alt efter hvad der kommer først, accepterer du at være bundet af vilkår i vores GTC, herunder uden begrænsning vilkårene i denne SLA, som kan blive ændret af Doodle fra tid til anden. Udtryk med store bogstaver, som ikke er defineret heri, skal have den betydning, der er tildelt dem i vores GTC. Medmindre andet er aftalt skriftligt af Doodle, er Doodle Enterprise-brugere bundet af vilkårene i deres respektive Hosted Services-aftale, som inkluderer et Service Level Addendum.

1.2 De forskellige gebyrbaserede ydelser er underlagt forskellige serviceniveauer, som er specificeret mere detaljeret nedenfor.

2. Kontakt- og svartider

2.1 Fejl og andre anmodninger kan sendes til vores Support Team.

Doodle bestræber sig på at svare hurtigst muligt på anmodninger vedrørende fejl og på at afhjælpe eksisterende fejl. Med undtagelse af Doodle Premium Enterprise-kunder er der ikke aftalt nogen tidsramme for besvarelse af en anmodning.

2.2 Brugere med et Doodle Premium Enterprise-abonnement får tildelt en personlig kontaktperson fra Premium-supportteamet, som yder teknisk og produktspecifik support. Derved sikrer Doodle en svartid afhængig af fejlniveauet i henhold til nedenstående tabel]. Fejlniveauet bestemmes udelukkende af Doodle: Følgende gælder for Doodle Premium-brugere undtagen Doodle Enterprise-brugere:

Klassificering af fejlen efter grad:

Sværhedsgrad 1: Kritisk fejl, som betyder, at et stort antal brugere ikke længere kan bruge tjenesterne korrekt.

Sværhedsgrad 2: Fejl, som betyder, at et stort antal brugere kan bruge tjenesterne med en ydeevne under gennemsnittet eller med en kort afbrydelse.

Alvorlighed 3: Mindre fejl, som kun i mindre grad begrænser den korrekte brug af tjenesterne.

[Svartider for Doodle Enterprise-brugere (mandag-fredag, kl. 3 til 23.00 US EST)

Sværhedsgrad Svartid Alvorlighed 1 <6 timer Sværhedsgrad 2 <12 timer Sværhedsgrad 3 <12 timer]

Svartider for andre Doodle Premium-brugere:

Sværhedsgrad Svartid Sværhedsgrad 1 <24 timer Sværhedsgrad 2 < 24 timer Sværhedsgrad 3 < ingen aftalt svartid

3. Introduktion og uddannelse

3.1 Brugere med en Doodle Premium Enterprise-konto tilbydes en gratis introduktion til Doodle én gang (op til maksimalt tre timer). Dato og tidspunkt fastsættes udelukkende af Doodle.

3.2 Hvis det er nødvendigt, kan en Doodle Premium Enterprise-bruger aftale yderligere uddannelse i ansøgningssager med Doodle, som kan være gebyrbelagt afhængigt af den aftale, der er indgået i den gældende aftale om hostede tjenester.

4. Tilgængelighed

4.1 Doodle bestræber sig på at holde tjenesterne tilgængelige til enhver tid, men garanterer ikke tilgængelighed undtagen for brugere med en Doodle Premium Enterprise-konto.

4.2 Doodle tilbyder Brugere med en Doodle Premium Enterprise-konto en årlig tilgængelighed på 99,5 % for tjenesterne. Nedetid defineres som det samlede antal minutter om året, hvor Doodle-tjenesterne ikke er tilgængelige. Doodle er ansvarlig for at måle tilgængeligheden direkte eller gennem en tredjepart, som Doodle har engageret. Status for tilgængelighed kan til enhver tid ses på https://uptime.doodle.com/.

4.3 Doodle udfører lejlighedsvis vedligeholdelsesarbejde, så tjenesterne fortsat kan fungere gnidningsløst, når Doodle finder det nødvendigt. Disse planlagte nedetider skal meddeles brugere med Doodle Premium-abonnementer inden for en rimelig tid.

4.4 Følgende tæller ikke som nedetid:

5. Ændringer af denne SLA

5.1 Vi kan til enhver tid foretage ændringer i denne serviceniveauaftale i overensstemmelse med vores generelle betingelser.

Denne fortrolighedspolitik blev senest opdateret den 24. august 2021